Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Wydmuch – licencjonowany zarządca i pośrednik na rynku nieruchomości.